Świdnica - Widok na fragment miasta

Świdnica www.swidnica.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Świdnica w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Co powinien zrobić PKS Świdnica, aby zadowolić świdniczan i turystów?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Świdnicy

Środowisko geograficzne
Równina Świdnicka
Część Przedgórza Sudeckiego, stanowi jednostkę o  mniejszych wysokościach i  deniwelacjach ze skalistym podłożem, a  na nim pokrywa pylasta i  żyzne gleby decydują o  użytkowaniu rolniczym. Antropopresja zaznacza się w  kompleksach osadniczych (1).

Część Przedgórza Sudeckiego, między Wzgórzami Strzegomskimi na północnym zachodzie a  Masywem Ślęży na południowym wschodzie; powierzchnia około 170 km kwadratowych; wysokość 200-230 m, maksymalna 281 m; zbudowana ze skał metamorficznych i  granitu, przykrytych warstwą utworów pylastych; przepływa Bystrzyca z  dopływem Piławą; występują gleby brunatne (Cambisols) i  płowe (Luvisols) wytworzone z  utworów pyłowych; rozległe siedliska żyznych grądów i  łęgów wiązowych zajęte przez agrocenozy; na wzgórzach w  części północnej fragmenty acidofilnych dąbrów; region rolniczy; uprawa głównie pszenicy i  buraków cukrowych; główne miasto - Świdnica (2).
Źródło:
  1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000
  2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowe zdjęcie