Świdnica - Widok na fragment miasta

Świdnica www.swidnica.miaston.pl

Szukaj
Reklama
Logowanie
Świdnica w pigułce
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Co powinien zrobić PKS Świdnica, aby zadowolić świdniczan i turystów?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

O Świdnicy

Historia i turystyka
Zabytki w Świdnicy
* Jeden z  najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych Śląska;
* fragmenty gotyckich murów miejskich (XIV  w., rozbudowa o  drugi pierścień w  XV  w.);
* gotycki kościół parafialny Św.Św. Stanisława i  Wacława (ok. 1330-1386, wieża wysokość 102 m i  fasada XV  w., przebudowa 1535, barokizacja wnętrza 1671-88), wewnątrz barokowych polichromia (1739, J.J. Etgens); późnogotycka kaplica Św. Barbary (1500-01, liczne przebudowy XIX  w.);
* barokowy kościół ewangelicki tzw. Pokoju (1656-57, A. Gamper wg projektu A. von Sabisch) o  konstrukcji szkieletowej, z  barokowym wystrojem i  malowidłami stropu (1693-99) - na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i  Przyrodniczego UNESCO;
* wczesnobarokowy kolegium pojezuickie (1664-67);
* barokowy zespół klasztorny pokapucyński (1682-88) z  kościołem Św. Antoniego (obecnie zbór Zielonoświątkowców);
* barokowy ratusz (1716, z  fragmentami budowli z  1329-36 i  1528; obecnie muzeum);
* póznobarokowy kościół Św. Krzyża, poszpitalny Krzyżowców (1718-19, przebudowa 1865-69); barokowy pałac dawniej opatów lubiąskich (1723-25);
* późnobarokowy zespół klasztorny Urszulanek (1753-66): kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca, klasztor ze szkołą (gruntowna przebudowa 1851-75);
* w  rynku kamienice, niektóre w  zrębie późnogotyckim, z  fasadami renesansowymi i  póznobarokowymi (XVl-XVII  w.).
Źródło:
  1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004


Losowe zdjęcie